Ancheta Dulce Navidad $26,000 ($21,849 Más IVA)
Ancheta Con Amor $39,200 ($32,941 Más IVA)
Ancheta Bendición $48,300 ($40,588 Más IVA)
Ancheta Navideña $62,500 ($52,521 Más IVA)
Ancheta Hogar $96,500 ($81,092 Más IVA)
Ancheta Feliz Noche $77,000 ($64,706 Más IVA)
Ancheta Amigos $145,700 ($122,437 Más IVA)
Ancheta La Gerencia $184,300 ($154,874 Más IVA)
Ancheta Presidente $452,200 ($380,000 Más IVA)